Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru.

Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, skontaktuj się z nami drogą mailową lub telefonicznie, w celu poinformowania nas o chęci zwrotu zamówienia.

Prześlemy Ci wszystkie informacje oraz oświadczenie, które należy wypełnić i odesłać na nasz adres mailowy lub dołączyć je do zwracanych produktów.

Produkty należy odesłać do 14 dni na adres:

ZszywaMy Iwona Pędziwiatr, Karolina Piszczek spółka cywilna
ul. Zawiła 30a,
30-442 Kraków

lub do Paczkomatu InPost (po wcześniejszym, kontakcie w celu ustalenia szczegółów).

Produkt powinien być zapakowany tak samo bezpiecznie jak został wysłany przez nas. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz dowód zakupu: paragon lub fakturę.

Zwrot towaru odbywa się na koszt zwracającego, a produkty muszą pozostawać w stanie niezmienionym, nie mogą nosić śladów użytkowania oraz mają być wolne od uszkodzeń.

Należy pamiętać, że projekty indywidualne oraz projekty upcycling’owe nie podlegają zwrotom.

Zwrot płatności jest dokonywany na rachunek klienta do 14 dni od momentu dostarczenia zwracanego i nienaruszonego towaru.

Reklamacje

 W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Kontakt
Skontaktuj się z nami: zszywamy@gmail.com oraz poinformuj o wynikłej wadzie oraz prześlij zdjęcia obrazujące powód reklamacji.

2. Formularz zwrotu/reklamacji
Wypełnij przesłany przez nas formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

3.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury/ potwierdzenia zakupu.

4. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

ZszywaMy Iwona Pędziwiatr, Karolina Piszczek spółka cywilna
ul. Zawiła 30a,
30-442 Kraków

lub do Paczkomatu InPost po wcześniejszym, kontakcie w celu ustalenia szczegółów.

Należy pamiętać, że produkty z uszkodzeniami mechanicznymi i innymi z winy użytkownika nie podlegają reklamacji.

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dostarczenia produktu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zobowiązujemy się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu. Zastrzegamy sobie wybór sposobu załatwienia reklamacji. Jeśli zostanie uznane, że nie ma możliwości naprawy produktu, Kupującemu przysługuje wymiana produktu na nowy, wolny od wszelkich wad, gdyby reklamowany produkt był wycofany z produkcji to Kupującemu przysługuje prawo wyboru innego dowolnego produktu z naszej oferty w takiej samej cenie lub zwrot należności na rachunek bankowy.

Koszt odesłania naprawionego / wymienionego produktu do Kupującego pokrywa Sprzedający. W tym przypadku koszt przysłania reklamowanego produktu Sprzedawca zwraca kupującemu przelewem na podane konto.

Jeśli reklamacja nie zostanie uwzględniona to koszt odesłania produktu Kupującemu pokrywa sam Kupujący.