Regulamin
SPIS TREŚCI
 1. Definicje
 2. Kontakt ze Sprzedawcą
 3. Wymagania techniczne
 4. Zakupy w Sklepie
 5. Płatności
 6. Realizacja zamówienia
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 9. Reklamacje
 10. Dane osobowe
 11. Zastrzeżenia
 12. Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
 
 1. DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (święta itd.). Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto i za jego pośrednictwem złożyć zamówienie. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie i kupujący w Sklepie. Regulamin –ten regulamin. Sklep – sklep internetowy ZszywaMy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://zszywamy.pl. Sprzedawca – przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
 1. Iwona Pędziwiatr, NIP 6792958092, nr REGON 385243046, przedsiębiorca działający pod firmą Iwona Pędziwiatr – wspólnik spółki cywilnej
 2. Karolina Piszczek, NIP 6793194277, nr REGON 385204282, przedsiębiorca działający pod firmą Karolina Piszczek – wspólnik spółki cywilnej
prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą ZszywaMy Iwona Pędziwiatr, Karolina Piszczek spółka cywilna z siedzibą pod adresem ul. Zawiła 30 a, 30-442 Kraków, NIP 6793195822, nr REGON 385345427 („Właściciel”) Sklep prowadzi sprzedaż usług krawieckich i akcesoriów typu: torby, nerki, plecaki oraz dodatków itd. własnej produkcji, za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych.
 1. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
Adres pocztowy: ul. Zawiła 30 a, 30-442 Kraków Adres e-mail: zszywamy@gmail.com Telefon: 797404784  
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
 2. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w pkt. 1, konieczne jest również aktywne konto e-mail.
 
 1. ZAKUPY W SKLEPIE
 2. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar (cenami brutto)
 3. Należy pamiętać, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za produkty oraz koszty dostawy towaru (przesyłki). Darmowa dostawa (Paczkomat InPost) przysługuje zamówieniom o minimalnej wartości 250 zł z dostawą na terenie Polski.
 4. Wybrany do zakupu towar należy dodać do koszyka znajdującego się w Sklepie.
 5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
Prawidłowe złożenie zamówienia następuje w wyniku podania następujących danych:  
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres poczty e-mail,
 • adres korespondencyjny,
 • numeru telefonu
Aby uzyskać fakturę VAT, w procesie składania zamówienia konieczne jest także podanie:
 • numeru NIP,
 • nazwy firmy
Dane można również przesłać drogą mailową na adres: zszywamy@gmail.com  
 1. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 4. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 
 1. PŁATNOŚCI
 2. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 3. a) Zwykłym przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
Bank Pekao S.A. ZszywaMy s.c. 30-442 Kraków, Zawiła 30a 78 1240 4504 1111 0010 9689 4483  
 1. b) Za pośrednictwem platformy płatniczej:
 • PayU
 1. c) Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PyU S.A.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 
 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 2. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 14 Dni roboczych. Na termin realizacji zamówienia składa się czas potrzebny na uszycie produktów oraz czas dostawy. O ewentualnych opóźnieniach np. spowodowanych brakiem potrzebnych materiałów i ich dostawą, Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczne.
 4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej (InPost)
 • Do Paczkomatów InPost
 • Odbiór osobisty (jeśli jest włączona niniejsza opcja, po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedawcą czy istnieje taka możliwość)
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu z zastrzeżeniem pkt. Nr 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie tego towaru.
 • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub, w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 • zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w 2 punkcie Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument nie będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku, gdy określi indywidualne cechy towaru, a przedsiębiorca zgodnie z konsumenta wytycznymi dostarczy taki towar (zamówienia indywidualne oraz produkty wykonane jako usługa upcycling)
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Można dokonać tego droga mailową, na adres zszywamy@gmail.com
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. Chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 4. Zwrot płatności następuje do 14 dni od momentu skutecznego dostarczenia zwracanego, nienaruszonego towaru do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Zawiła 30 a, 30-442 Kraków lub za pośrednictwem Paczkomatu InPost (ustalonego podczas kontaktu w celu odstąpienia od umowy) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 6. Należy pamiętać, że Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 
 1. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (projekty indywidualne oraz produkty wykonane na podstawie usługi upcycling )
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (dotyczy to m.in. maseczek bawełnianych), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. REKLAMACJE
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Należy pamiętać, że urazy mechaniczne spowodowane działaniami kupującego/ użytkownika nie podlegają reklamacji.
 3. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady.
 
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny zszywamy@gmail.com
 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Zawiła 30 a, 30-442 Kraków (lub za pomocą Paczkomatu InPost – po wcześniejszym ustaleniu)
 3. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail: zszywamy@gmail.com
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 2. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 1. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 1. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 2. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
 3. DANE OSOBOWE
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 1. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
 1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 2. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
 • przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania
danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionychinteresach realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z pkt. 2 Regulaminu.
 2. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 1. ZASTRZEŻENIA
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 3. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 3. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 3. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.