Polityka prywatności

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH są przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

 • Iwona Pędziwiatr, NIP 6792958092, nr REGON 385243046, przedsiębiorca działający pod firmą Iwona Pędziwiatr – wspólnik spółki cywilnej
 • Karolina Piszczek, NIP 6793194277, nr REGON 385204282, przedsiębiorca działający pod firmą Karolina Piszczek – wspólnik spółki cywilnej

prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą ZszywaMy Iwona Pędziwiatr, Karolina Piszczek spółka cywilna z siedzibą pod adresem ul. Zawiła 30 a, 30-442 Kraków, NIP 6793195822, nr REGON 385345427.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: zszywamy@gmail.com.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

InformujeMy, że przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

Oraz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Oczywiście jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie
 • Cel:

– realizacja Twojego zamówienia

 • Podstawa:

– umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • Jak długo:

– przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy

– do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością

-ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

 • Brak podania danych:

– brak możliwości złożenia zamówienia

 

 1. Założenie konta w Sklepie
 • Cel:

– realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie

 • Podstawa:

– umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Jak długo:

– do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie

– ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

 • Brak podania danych:

– brak możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia

 

 1. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)
 • Cel:

– obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

 • Podstawa:

– umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

 • Jak długo:

– przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*

– do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji – lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

– ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

 • Brak danych:

– brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

 1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych
 • Cel:

– analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

 • Podstawa:

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Jak długo:

– do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych

 • Brak danych:

– nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

 1. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami
 • Cel:

– ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

 • Podstawa:

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Jak długo:

– do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

 • Brak danych:

– brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Sklepu prowadzimy również działania analityczne, mające na celu poprawienia jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – np. to, ilość czasu spędzanego na danej podstronie, które miejsca w Sklepie są klikane. Dzięki tym informacjom możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W naszym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

 

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 15 minut od ostatniej wizyty w Sklepie.

 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili masz możliwość:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

 

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz m.in. w Wikipedii.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

 

DZIAŁANIE

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

każde działanie w związku ze Sklepem

 

 

operator internetowej platformy handlowej

 

Nie występuje

 

 

przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych

 

 

podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie

 

Nie występuje

 

 

założenie konta w Sklepie

 

 

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

 

 

Nie występuje

 

 

złożenie zamówienia w Sklepie

 

 

dostawca płatności

 

Nie występuje

 

 

dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

 

 

Nie występuje

 

 

 

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

 

 

Nie występuje

 

 

biuro rachunkowe

 

 

Nie występuje

 

nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania)

 

 

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

 

 

Nie występuje

 

A ponadto: odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.