Gwarancja

GwarantujeMy, że sprzedawane przez nasz produkty są wolne od wad fabrycznych.

Okres gwarancji to 24 miesiące od dnia dokonania zakupu i obejmuje wady konstrukcyjne, produkcyjne lub techniczne występujące w produkcie już w momencie jego zakupu.

ZszywaMy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia produktu lub jego części, które wynikły z innych powodów niż wady w nich tkwiące.

Nie podnosimy odpowiedzialności przede wszystkim za:

  • uszkodzenia mechaniczne, które nie zostały stwierdzone przy zakupie;
  • zniszczenia produktu spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem (np. noszenie zbyt ciężkich zawartości w torebkach i plecakach, wkładanie ostrych przedmiotów bez ich zabezpieczenia itd.) lub przechowywaniem;
  • uszkodzenia spowodowane nieprawidłową pielęgnacją produktu ( m.in.: czyszczenie nieodpowiednimi środkami chemicznymi, pranie w nieodpowiednich temperaturach);
  • uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Sprzedającego (m.in.: przemoczenie, zbyt długie wystawianie na promienie słoneczne, kontakt produktu ze żrącymi i innymi substancjami chemicznymi);
  • naturalne zużycie produktu spowodowane użytkowaniem, zwłaszcza: zabrudzenia, załamania materiału, przetarcie rogów, inne otarcia bądź zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania będące wynikiem naturalnych właściwości produktu; zmatowienie czy odbarwienie metalowych elementów produktu, zmechacenia, przetarcia taśm nośnych, odpryski lakierów na suwakach.

W przypadku stwierdzenia wady należy skontaktować się z nami drogą mailową. Na adres zszywamy@gmail.com należy przesłać informacje na temat stwierdzonej wady oraz zdjęcia ją obrazujące.

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dostarczenia produktu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zobowiązujemy się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu. Zastrzegamy sobie wybór sposobu załatwienia reklamacji. Jeśli zostanie uznane, że nie ma możliwości naprawy produktu, Kupującemu przysługuje wymiana produktu na nowy, wolny od wszelkich wad, gdyby reklamowany produkt był wycofany z produkcji to Kupującemu przysługuje prawo wyboru innego dowolnego produktu z naszej oferty w takiej samej cenie lub zwrot należności na rachunek bankowy.

Koszt odesłania naprawionego / wymienionego produktu do Kupującego pokrywa Sprzedający. W tym przypadku koszt przysłania reklamowanego produktu Sprzedawca zwraca kupującemu przelewem na podane konto.

Jeśli reklamacja nie zostanie uwzględniona to koszt odesłania produktu Kupującemu pokrywa sam Kupujący.